* Биофлорот ја обезбедува и балансира исхраната на растенијата.

* Растенијата контролирано го користат азотот и конечно содржат 75% амонијачен и 25% нитратен азот што е сон на секое растение. (Нитратите во поголеми количини се штетни за лугето и растенијата)

* Микроорганизмите го стимулираат растот и развојот на растенијатата, ја зголемуваат нивната отпорност кон повеке растителни болести, суша и мраз и го намалуваат процентот на измрзнување при екстремно ниски температури.

* Растенијата имаат многу поздрав и побогато развиен коренов систем, поголемо стебло, пополна крошна и поголем број листови.

Семињата  третирани со Биофлор побргу никнуваат, подобро се вкоренуваат и а растенијата имаат многу подобар раст и развој

Листовите за 5- 7 дена добиваат темно зелена боја.

Кај растенијата каде плодовите се берат во повеке наврати, плодовите побргу созреваат. Кај овие растенија третирани со други видови ѓубрива завршува бербата а кај истите растенија третирани со Биофлор имаме уште една до две берби

* Приносите кај овие растенија се поголеми за мин. 20 %