УПОТРЕБА НА БИОФЛОРОТ ВО ЛОЗАРСТВОТО


-  Винарии кои произведуваат врвни вина ке ги намалат третирањата со заштитни средства, а можат и да остават поголем род кој ке биде многу поквалитетен во однос на родот кој се третира со хемиски ѓубрива.

-  Витаминот ‘‘ Ц ‘‘ кај плодовите третирани со Биофлор и глистал се зголемува од 2-7 пати така да се зголемува имунитетот а со тоа и отпорноста на растенијата кон сите видови болести,суша,мраз и топлотни шокови.

-  Големиот број на корисни микроорганизми (100 милијарди во 1мл.) во најголем дел ке ги уништат  штетните микрооганизми кои ги предизвикуваат  растителните болести.

-  Новите насади третирани со глистал и Биофлор својот полн род  го даваат една година порано во однос на насадите третирани со хемиски ѓубрива.


-  Според нашето долгогодишно искуство ги препорачуваме следноте третмани.


ПРОГРАМА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ЗА ЕДЕН ДЕКАР

 


ФОЛИЈАРНО:  3 -5 третирања:  2 - 3 литра    Се разредува со вода

-   Првото третирање:   На есен по изнесување на родот.  Со ова третирање растенијата  полесно ке се справат со екстремно ниски температури, а пролетта ке ја пречекаат подготвени за поголем и здрав род.

-  Второ третирање:  Одма по пуштање на младите ластари.

-  Трето третирање:  По цветањето.

-  Четврто и наредните третира:   Во плодоносењето


-  Бројот на фолијарните третирања и количината на Биофлор зависи од сортата и староста на лозовиот насат и од квалитетот на почвата.

-  Кај фолијарното третирање важно е да се нанесе препорачаната количина на Биофлор.

-  Количината на водата зависи од пумпата (колку литра вода троши на 1 декар)


-  Систем капка по капка:  1 - 2 третирања .  3 литра


-  На насади каде нема систем капка по капка се препорачуваат уште 1-2 фолијарни третирања.

-  Со фолијарното третирање Биофлорот кој ке падне на лист е храна преку лист а кој ке падне на почва е храна преку почва.ПРЕПОРАЧУВАМЕ

-  По кроењето сувите гранки се мелат ( со приклучна машина мелачка на гранки ) се се третираат со Биофлор и потоа почвата се заорува или фрезира.

-  Вишокот зелена маса која се отстранува во пролет исто така се меле. Оваа органска материја не смее да се потцени.

-  Микробиолошката флора, голем број на корисни микроорганизми и зрел хумус во почвата се основ за планирање на добар и квалитетен род.-  Не може да се предозира

-  се меша со инсектициди и хербициди

-  се меша и со фунгициди но по мешањето растенијата мора одма да се третираат