УПОТРЕБА КАЈ ЖИТНИТЕ РАСТЕНИЈА

Микробиолошката флора, голем број на корисни микроорганизми и зрел хумус во почвата се основ за планирање на добар и квалитетен род.

  Најдобри резултати се постигнуваат кога Биофлорот се употребува веднаш по жетвата, Одма по жетвата, сламата се сецка  и   се третира со Биофлор. Битно е Биофлорот рамномерно да се нанесе на површината, потоа плитко се  заорува.

  Микроорганизмите значително ја зголемуваат органската материја во почвата. За околу 6о дена микроорганизмите од Биофлорот, сламата ке ја претворат во зрел хумус. Хумусот ја задржува влагата во почвата па и во сушниот период од годината растенијата имаат доволно влага а тоа резултира со значително поголеми приноси

  За максимален ефект по површината може рамномерно да се растури и арско ѓубриво или пак растителни остатоци од други култури.   

  Бактериите многу тешко изумираат во оваа фаза, затоа што ако не им одговараат моменталните услови тие се заштитуваат со пуштање на спори и така чекаат погоден момент за дејствување. Дејствуваат најчесто кога температурата во земјата е над 6 степени или во воздухот над 10 степени.

  Праксата покажува дека семето третирано со Биофлор дава одлични резултати при ртењето, никнувањето и вкоренувањето, со што растот и развојот на растението е неспоредливо подобар од било кој друг облик на третирање при сеидбата.

  Бидејќи растенијата одлично се развиле и напредувале, и створиле потенцијал за максимален род препорачливо е напролет на крај на фебруар или почеток на март уште  две третирања со што се гарантира рекорден принос.

Доза за едно  третирање:  30-40 литра на хектар

 

ВАРИЈАНТИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

Варијанта 1

Прво третирање :   веднаш по изнесување на родот  

   ( Услов е да се третира сламата како е горе опишано )

Второ третирање :  на пролет прихрана

Трето третирање :  на пролет прихрана


Варијанта 2

Прво третирање  : на есен по никнување на растението

Второ третирање : на пролет прихрана

Трето третирање :  на пролет прихрана

 

Варијанта 3

Прво третирање  : минерално ѓубре на есен

Второ третирање : на пролет прихрана

Трето третирање :  на пролет прихрана

 

Процентот на глутенот се накачува над 30%

Биофлорот ги намалува болестите кај растенијата за 50-80%

Болестите кај житарките можат да го намалат родот дури и за 30 %

Биофлорот се меша заедно со хербицидите и инсектицидите

По можност да не се третира по сончево време. Најдобро е да се третира рано сабајле, попладне, или по облачно време

Температурата на воздухот треба да биде над 10 Со  на почвата над 6 Со

Се применува едноставно и со значително помали трошоци. 


Се меша со инсектициди и хербициди

 

Поголем род за минимум 20 %.

Земјодеско училиште Браќа Миладиновци од Драчево – Скопје на почва каде со вештачки ѓубрива најголем род на јачмен бил 2.5 т/ха, со Биофлор веке пета година имаат принос од 4 т/ха.