* биохумусот ја обезбедува и балансира исхраната на растеијата

* Растенијата контролирано го користат азотот и конечно содржат 75% амонијачен и 25% нитратен азот што е сон на секое растение. ( Нитратите во поголеми количини се штетни за лугето и растенијата )

* Микроорганизмите го стимулираат растот и развојот на растенијатата, и ја зголемуваат нивната отпорност кон повеке растителни болести суша и го намалуваат процентот на измрзнување при екстремно ниски температури.

* Растенијата имаат многу поздрав и побогато развиен коренов систем,поголемо стебло, пополна крошна и поголем број листови.

* Приносите кај овие растенија се поголеми за мин. 20 %