* Поголем род за мин. 20 %

* Плодовите се покрупни со поизразени бои и со многу поубав мирис и вкус.

* Зголемен процент на витамин “ С “ во плодовите за 2 до 7 пати

* Порано созревање на плодовите за 5-8 дена.

* Плодовите подолго остануваат свежи и подобро го поднесуваат транспортот.