* Пред садење новата садница се натопува во каша од биохумус и вода

* При садење овошни дрвца се става 1,5 - 2 кг. биохумус на садница

* На дрва до 5 год. се става 1,5 - 2 кг. биохумус

* На дрва постари од 5 год. се става 2 - 3 кг. биохумус

* За поголем род и растенијата да бидат поотпорни на мраз препорачуваме есенско ѓубрење со биохумус а на пролет растенијата да се третираат со Биофлор.

* Полниот род кај новите насади кои се третирааат со биохумус и Биофлор стасува порано за една година.