* При производство на лозови калеми пред садење се става 600 - 700 гр. бихумус на м2

* При садење на лозови насади на една садница се става 300 - 400 гр. биохумус.

* Прихранување на лозови насади се врши со 1 - 3 кг. биохумус по садница во зависност од староста на лозата: до 5 год се става1 кг; од 5 - 10 год. 2 кг. и преку 10 год. се става 3 кг.

* Во пролет препорачуваме и 2 фолијарни третирања

* Каде има систем капка по капка есенското ѓубрење ке биде со Биофлор

*Полниот род кај новите насади кои се третират со биохумус и Биофлор стасува порано за една година.