Изметот од стока или арското (стајското) ѓубре е природно живеалиште на калифорни ските црви. Посебна вредност представува изметот од стока која се храни и со житни растенија. Од 100 кг. житни растенија (пченка, овес, јачмен) дадени како храна , стоката апсорбира само 10,5% во организмот, а 89,5% излачува и со тоа ствара хранлива подлога за животните од пониските системи па и за црвите. Поминувајки низ организмот црвите арското ѓубре го мелат и разложуваат на основни елементи и го претвараат во биохумус - едно од најквалитетните природни ѓубрива.

Од индустриски одгледуваните црви се добида најквалитетно протеинско брашно кое се додава во сточната храна.