logobioflor 

БИОФЛОР Е ТЕЧНО  МИКРОБИОЛОШКО ОРГАНСКО ЃУБРИВО ПОДГОТВЕНО ОД БАЗА НА ЃУБРЕ ОД КАЛИФОРНИСКИ ЦРВИ

 
      ПОЗДРАВИ РАСТЕНИЈА,    ПОГОЛЕМ РОД,     ПОВКУСНИ ПЛОДОВИ

БИОФЛОРОТ ЈА ОБЕЗБЕДУВА И БАЛАНСИРА ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА НА СОСЕМА ПОИНАКОВ НАЧИН ВО ОДНОС НА КЛАСИЧНИТЕ ЃУБРИВА

ПОЧВАТА И ВОЗДУХОТ СЕ НЕИСЦРПЕН ИЗВОР НА СИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА РАСТОТ И РАЗВОЈОТ НА РАСТЕНИЈАТА

НАЈГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД ОВИЕ ЕЛЕМЕНТИ СЕ ВО НЕДОСТАПНИ ФОРМИ ЗА РАСТЕНИЈАТА.

ПРИМЕР:

* ВОЗДУХОТ Е СОСТАВЕН ОД 78% АЗОТ КОЈ Е ВО НЕДОСТАПНИ ФОРМИ ЗА РАСТЕНИЈАТА

* АКО ВКУПНИОТ АЗОТ ВО ПОЧВАТА КОЈ ИЗНЕСУВА  ИЗНЕСУВА 8 МИЛИОНИ ТОНИ НА 1 КВАДРАТЕН КИЛОМЕТАР БИ БИЛ ДОСТАПЕН ЗА РАСТЕНИЈАТА, ТИЕ БИ БИЛЕ ОБЕЗБЕДЕНИ СО АЗОТ ОКОЛУ 80 МИЛИОНИ ГОДИНИ, ДОКОЛКУ БИ СОЗДАВАЛЕ ПРИНОС ОД ОКОЛУ 3000 КГ. ГОДИШНО  ( микробиологија од Проф. Др. Југослав Зиберовски )

* ПОКРАЈ ТОЛКАВИ КОЛИЧИНИ НА ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ КОИ СЕ НАОЃААТ ВО ПРИРОДАТА ЛУГЕТО НЕПОТРЕБНО ГИ ВНЕСУВААТ СО ХЕМИСКИ ЃУБРИВА И СЕ ПОВЕЌЕ ЈА ЗАГАДУВААТ ПОЧВАТА

* ВО ПРИРОДАТА ПОСТОЈАТ МИКРООРГАНИЗМИ КОИ ОВОЈ АЗОТ И ДРУГИТЕ НЕДОСТАПНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАСТЕНИЈАТА ГИ ПРЕТВОРААТ ВО ЛЕСНО ДОСТАПНИ ФОРМИ

* ЗА ЖАЛ ОВИЕ ПОЧВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ ЧОВЕКОТ ГИ ИМА УНИШТЕНО, А НАЈПОВЕКЕ СО ДОЛГОТРАЈНА УПОТРЕБА НА ХЕМИСКИ ЃУБРИВА

* НАША ЦЕЛ Е СО БИОФЛОРОТ ДА ГИ ВРАТИМЕ УНИШТЕНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ ВО ПОЧВАТА А ТИЕ КЕ СИ ЈА ВРШАТ РАБОТАТА КОЈА ПРИРОДАТА ИМ ЈА ОПРЕДЕЛИЛА

* ВО ЕДЕН МИЛИЛИТАР ОД БИОФЛОРОТ ИМА ПОВЕКЕ ОД 100 МИЛИЈАРДИ КОРИСНИ ПОЧВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ, КОИ КЕ ЈА ОБЕЗБЕДАТ ИСХРАНАТА НА РАСТЕНИЈАТА

* КОГА КЕ СЕ ПОЈАВАТ ФИТОПАТОГЕНИТЕ ( ШТЕТНИ) МИКРООРГАНИЗМИ КОИ ГИ ПРЕДИЗВИКУВААТ РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ КЕ НАИДАТ НА ПОЧВЕНИТЕ (КОРИСНИ ) МИКРООРГАНИЗМИ ОД БИОФЛОРОТ КОИ СЕ ПОМНОГУБРОЈНИ И ВО НАЈГОЛЕМ ПРОЦЕНТ КЕ БИДАТ УНИШТЕНИ

* ТАКА И ПРИРОДАТА СЕ БОРИ ПРОТИВ РАСТИТЕЛНИТЕ БОЛЕСТИ.

КАЈ РАСТЕНИЈАТА ТРЕТИРАНИ СО БИОФЛОР ПРОЦЕНТОТ НА ВИТАМИН ‘‘ Ц ‘‘ СЕ ЗГОЛЕМУВА ОД  2 ДО 7 ПАТИ ( зависи од видот на растението)

ЗГОЛЕМЕНОТО ПРИСАСТВО НА ВИТАМИНОТ ‘‘Ц‘‘ ДОВЕДУВА ДО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА  ИМУНИТЕТОТ И ОТПОРНОСТА НА РАСТЕНИЈАТА КОН СИТЕ ВИДОВИ БОЛЕСТИ СУША И МРАЗ